candy cherry

(ang.) kolor wiśniowego cukierka, pojęcie stosowane do zdefiniowania koloru jaśniejszego niż czerwony (ang. red), a ciemniejszego niż rosé