bin

(ang.) chakterystyczne dla Australii określenie pewnej wyodrębnionej powierzchni do składowania niektórych win; po każdym kolejnym winobraniu wina składowano rok po roku w tej samej części piwnicy, z czasem numer b. zaczął kojarzyć się z winem tam składowanym, by w końcu stać się nazwą własną, marką czy nawet stylem wina, np. Shiraz Bin 50, Chardonnay Bin 65 itd; wtedy jest określeniem zbliżonym docuvée; współcześnie nazwy te nie muszą mieć nic wspólnego z pochodzeniem winogron czy miejscem składowania wina; bin end oznacza małą liczbę butelek wina, która pozostała z większej partii, ostatnie butelki, często sprzedawane po obniżonej cenie; potocznie oznacza zestaw stojaków lub półek z przedziałami do przechowywania butelek w piwnicy; każdy b. ma swój numer, ponieważ wina tam składowane z reguły nie mają jeszcze etykiet, dawniej nie miały ich wcale