banderola

znak akcyzy, dokument fiskalny naklejany lub w inny sposób umieszczany na każdym wyrobie alkoholowym