bagaceira

(port.) portugalski odpowiednik francuskiego marc lub włoskiej grappy