bachanalia, bachiczny

określenia opisujące sztukę, literaturę, pieśni i święta odnoszące się do wina lub kultu Bachusa [gr. Dionizos lub Bakchos – bóg wina, winorośli i pijaństwa, w owych czasach nie było jeszcze ustawy o wychowaniu w trzeźwości (!)]; b. przypominały dzisiejsze hałaśliwe imprezy, podczas których jednak wino było trunkiem magicznym, halucynogennym, doprawadzającym do euforii bachantki, kapłanki Bachusa, które czciły jego boskość tańcem