AOP

(fr.) skr. od Appellation d’Origine Protégée; system ochrony tradycyjnej żywności ustanowiony w 1992 r. przez Unię Europejską; celem jest m.in. promowanie zróżnicowania produkcji rolnej, typowych produktów regionalnych, zwiększenie dochodów rolników, powstrzymanie ludności przed opuszczaniem wsi i zapewnienie konsumentom jasnych informacji o produktach; AOP, czyli chroniona nazwa pochodzenia, ma być odpowiednikiem AOC na poziomie europejskim; od 1.05.2009 r. AOP stała się europejskim standardem stopniowo zastępującym inne; → IGP