amplituda

w żargonie degustacyjnym oznacza miarę rozmiaru czy wolumenu wrażeń odczuwanych w ustach lub nosie