akcyza

znaki akcyzowe (banderole) są formą kontroli przez państwo produkcji i napojów alkoholowych i ich obrotu, której celem jest eliminacja przemytu, nielegalnego obrotu oraz ochrona interesów podmiotów prowadzących legalnie działalność gospodarczą; → congé