zmaderyzowane

syn. wina utlenionego, podobnego do zwietrzałego; wino, które utraciło swój pierwotny smak i zapach, przejrzałe, o ciemniejszej (białe) lub jaśniejszej (czerwone) sukni na skutek utleniania; wino, które przypomina smak madery; charakteryzuje się zapachem i smakiem przejrzałych jabłek, suszonych śliwek, orzechów oraz brązowym zabarwieniem; najczęściej wino zepsute przez nadmierne nagrzanie; w maderze jest to cecha naturalna, zamierzona; wina w stylu madery charakteryzują się brązowawym kolorem, często słodkim, skarmelizowanym, czasem orzechowym smakiem; maderyzacja; aldehydy