wyjałowione

wino będące produktem bezmyślnej winifikacji, szczególnie nadmiernego klarowania i filtrowania w celu uzyskania jego stabilizacji oraz przejrzystości; przeładowane