vinho de mesa

(port.) bazowe portugalskie wino stołowe z nielicznymi wyjątkami; jedno z najwybitniejszych win portugalskich Dado z winnicy rodziny Niepoort jest winem stołowym, ponieważ jest niezgodną z przepisami apelacyjnymi mieszanką win z dwóch różnych regionów – Dao (Quinta de Pellada) i Douro (Quinta de Carril)