vin de palus

(fr.) bardzo stare określenie win bordoskich produkowanych z winorośli wzdłuż rzeki Żyrondy, w pasie ziemi aluwialnej; ta bogata, przeważnie gliniasta gleba nigdy nie daje win wysokiej jakości; wina te zwykle mają prawo do apelacji Bordeaux i Bordeaux Supérieur