trie(s)

(fr.) ręczny, selektywny zbiór wyłącznie w pełni dojrzałych owoców z całych gron; tą metodą dokonuje się zbiorów w winnicach wytwarzających przede wszystkim wina likierowe, ale też wina wytrawne, np. Trie Spéciale Savennières z Domaine Baumard nad Loarą; liczba t. (pojedynczych przejść przez winnicę w celu zebrania tylko zbotrytyzowanych lub dojrzałych owoców) zależy od jakości produkowanego wina, zdarza się, że może ich być nawet 5–7; jest to jeden z powodów wysokich cen najlepszych win likierowych (np. sauternes); crème de tête; auslese