słaby rok

potoczne określenie roku, w którym produkuje się wiele słabych win, co jest efektem niekorzystnych warunków klimatycznych: może to być mała liczba dni słonecznych w lecie, co powoduje brak dojrzałości winogron, lub deszcze i mgły podczas zbiorów mogące powodować pleśń; winiarze unikają tego określenia, ponieważ s.r. nie wyklucza tworzenia w takich latach nawet wielkich win