satynowanie korków

nakładanie cienkiej warstwy wosku lub elastomeru na korki w celu ułatwienia butelkowania oraz uszczelnienie małych otworów w korku