RD

(fr.) skr. od „récemment degorgé” – niedawno degorżowany; określenie odnoszące się do wysokiej jakości szampanów, najczęściej rocznikowych, starzonych przez długi czas w butelce na osadzie drożdżowym i poddanych procesowi dégorgeage na krótko przed skierowaniem ich do handlu; termin ten został opatentowany przez dom szampański Bolinger; zastosowanie RD oraz użycie moszczu wyłącznie z pierwszego tłoczenia i fermentacja przeprowadzona w beczkach dębowych, a nie w stali, pozwalają na rozwijanie cech będących podstawą stylu i jakości tego domu szampańskiego; firma ta tworzy szampany o niezwykle złożonej i wielkiej osobowości; minimalny okres starzenia RD wynosi 8 lat