niewdzięczne

wino trudne do oceny, zarówno w danym momencie, jak i w ogóle