limitowana partia

określenie na etykiecie wina wskazujące na jego ograniczoną produkcję; niestety nie gwarantuje to spodziewanej jego jakości