krokwie dębowe (klepki dębowe)

w niektórych krajach, szczególnie Nowego Świata, wino starzone jest w kadziach stalowych, w których umieszczono k.d.; jest to niewątpliwie tańsze niż używanie nowych beczek; wióry dębowe