krew

k. w postaci wysuszonego pudru używano przy klarowaniu szczególnie mocno ściągających, taninowych win; zawiera albuminę (rozpuszczalne w wodzie białko), podobnie jak używane także do klarowania białko kurze