kontrola win

wszystkie kraje stosują mniej lub bardziej restrykcyjną politykę kontroli produkcji winiarskiej; k.w. dotyczy transportu, fałszowania win, badania jakości itp., a przede wszystkim nadzoru skarbowego; congé