kontrast

uczucie dysonansu smakowego spowodowanego piciem jednego wina po drugim