klasyfikacja win bordoskich z 1855

znana bordoska klasyfikacja z 1855 r. obejmująca największe w owym czasie czerwone wina z Médoc i jedno z Graves oraz białe z Sauternes; właściwie nie dotyczyła win, lecz posiadłości winiarskich