klasyfikacja

hierarchia ustanowiona przez określone wspólnoty, dzieląca wina według określonych grup jakościowych (np. stołowe), według apelacji, obszarów itp.; k. może mieć wiele znaczeń, stanowi źródło wiadomości o kategoriach win lub obszarach winiarskich; jest także podstawą oficjalnych kategoryzacji win; do najbardziej znanych należy najstarsza w Europie klasyfikacja markiza Bombal obszarów winiarskich nad Douro oraz klasyfikacja win bordoskich z 1855 r.; klasyfikacja win francuskich; AOC; AOP; DOC; DOCG; AVA