hydroliza

rozkład organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych pod wpływem wody; taniny