grand cru classé

(fr.) specjalne określenie zarezerwowane dla najlepszych z kilku tysięcy bordoskich châteaux; te z Médoc, Sauternes i Barsac sklasyfikowane zostały w 1855 r., z Graves w latach 1953 i 1959, z Saint-Emilion w latach 1955, 1986, 1996 i 2006; winnic gminy Pomerol nigdy nie sklasyfikowano; określenie to prawnie przysługuje tylko winom bordoskim; poza klasyfikacją z 1855 r. pozostałe podlegają okresowej weryfikacji, np. w Saint-Emilion jest ona dokonywana co 10 lat