fumé blanc

(fr.) syn. sauvignon blanc używany szczególnie w Pouilly-sur-Loire, stąd apelacja Pouilly-Fumé (nie należy mylić tej nazwy z apelacją Pouilly-Fuissé w burgundzkim podregionie Mâconnais)