fotosynteza

biologiczny proces wytwarzania energii występujący we wszystkich roślinach; zawarty w roślinach chlorofil przejmuje energię słoneczną, wykorzystując ją do produkcji składników pokarmowych i strukturalnych z prostych związków mineralnych; w procesie tym z dwutlenku węgla tworzony jest cukier i tlen; cukry akumulują się w owocach, trwa to tak długo, aż osiągnięta zostanie pełna tzw. dojrzałość cukrowa, która różni się od dojrzałości fizjologicznej