fermentacja kontrolowana

fermentacja regulowana, głównie poprzez schładzanie lub podwyższanie temperatury fermentującego moszczu; powoduje to zwolnienie lub przyspieszenie procesu fermantacji, zgodnie z intencją winiarza; technika szeroko stosowana we wszystkich krajach winiarskich, głównie w krajach o wysokich temperaturach; temperatura