dostałe

pozytywne określenie wina dojrzałego, łagodnego, pozbawionego szorstkości, krągłego, zrównoważonego (równowaga), gotowego do picia, ale nie wiotkiego (!); wino o przyjemnej charakterystyce kojarzonej z dojrzałością i wiekiem; cecha istotnie związana z alkoholem, gliceryną i cukrem owocowym