deklaracja

w większości krajów winiarskich producenci są zobowiązani administracyjnie do wykonania określonych czynności administracyjnych, należą do nich d. zbiorów skierowane głównie do urzędów podatkowych, d. związane z powierzchnią uprawy poszczególnych odmian, danych o ich wieku, d. zapasów magazynowych; podczas winifikacji, w zależności od krajów i regionów winiarskich, obowiązkowe bywa informowanie odpowiednich władz o szaptalizacji, wzmacnianiu wina, o typach produkowanych win itp.