autoryzowane odmiany

ściśle określone, wyselekcjonowane odmiany, które mogą być uprawiane w określonych apelacjach