AP

(niem.) skr. od Amtliche Prüfungsnummer, znak urzędowej kontroli jakości wina, przydzielany każdej konkretnej partii jakościowego wina; powinien stanowić gwarancję urzędowych norm jakościowych win; powinien znajdować się na każdej butelce wina klasy QbA i QmP; zawiera w swojej treści wszystkie informacje pozwalające ustalić miejsce badania wina, zidentyfikować winnicę, stwierdzić czy firma, która wino wyprodukowała, rozlała do butelek itd.; → Deutsche Weinsiegel, VDP