Klasyfikacja

Francuzi lubią wszystko regulować, często bardzo szczegółowo – wszystko dla zapewnienia jakości. Przyszłego amatora win francuskich zainteresuje przede wszystkim ta część produkcji winiarskiej, którą regulują surowe przepisy narzucone przez system Appellation d\’Origine Contrôlée, w skrócie AOC lub AC (appellation controlee dosłownie oznacza nazwę zastrzeżoną). Tylko 35% win francuskich ma prawo oznaczać je tym znakiem. O jeden stopień niżej plasują się wina oznaczane skrótem VDQS (Vin Délimité de Qualité Supérieur) – około 1%.

Trzeci szczebel jakościowy zajmują tzw. Vin de Pays (wina regionalne), których najwięcej produkuje się w regionie Langwedocja-Rousillion, dawniej nazywanym \”winnym jeziorem\” z powodu produkowanej tam olbrzymiej ilości nieoznakowanego wina. Reszta to wina stołowe Vin de Table (35%).

Wróćmy jednak do AC, jest ich we Francji ponad 350, a w samym regionie Bordeaux aż 57! AOC jest elementem francuskiej klasyfikacji gwarantującej pochodzenie wina z obszaru o dokładnie wyznaczonych granicach. Jej celem jest zapewnienie autentyczności wina i musimy być świadomi, że nie zawsze jest wyznacznikiem jego jakości. Koncepcja AC powstała po I-szej Wojnie Swiatoweji ugruntowała się w dzisiejszej formie po roku 1935 i miała za zadanie m.in. zapobiec produkcji tanich imitacji wielkich win.

Każde AOC, obojętnie czy regionalne (np.Bordeaux, Bordeaux Superieur), podregionalne (np.Haut-Médoc, Entre-Deux-Mers) czy gminne (np. Saint-Julien, Pomerol), jest ustanawiane dekretem rządowym. Dekret taki precyzuje m.in. obszar uprawniony do posługiwania się nazwą, dozwolone szczepy winogron, gęstość uprawy winorośli, minimalną zawartość alkoholu, maksymalną wydajność winnicy, sposób uprawy i technikę produkcji wina.

Ten sposób ustanawiania AC umożliwia ogólną ocenę poziomu wina. Najniższy poziom jakości wina (chociaż nie zawsze) wyznacza klasyfikacja generalna , póżniej podregionalna i gminna. Według powszechnej opinii za najlepsze uważa się wina z konkretnej winnicy (château, domaine, clos ). Teoretycznie system klasyfikacji win francuskich znajduje swój wyraz na etykiecie wina. Należy ją tylko umieć właściwie odczytać.

Klasyfikacja win ma we Francji długą tradycję, a w Bordeaux w szczególności. W związku z dużym zróżnicowaniem win, zarówno ceną jak i jakością, już na  początku XVIII stulecia kupcy winni rozpoczęli tworzyć listy rankingowe, które oficjalnie opublikowano dopiero w 1855 roku, w związku z Wystawą Światową w Paryżu. System klasyfikacji win bordoskich jest dosyć czytelny i nie powinien nastręczać szczególnych trudności w identyfikacji wina.