2016-12-31

ABV

ABV (ang.) „alcohol by volume”, standardowa miara zawartości alkoholu w napojach alkoholowych wyrażona w procentach objętościowych, np. 13% ABV; zawartość alkoholu podczas produkcji wina wylicza się za pomocą hydrometru służącego do badania gęstości cieczy [SG – ang. (specific gravity)]; ocenia się gęstość moszczu przed rozpoczęciem fermentacji i po jej zakończeniu
ABV was last modified: 31 grudnia, 2016 by festus_admin